Демонстрират изградената Електронна система за таксуване в обществения транспорт в Плевен

455

       Демонстрация на функционалността на изградената Електронна система за таксуване в масовия градски обществен транспорт в гр. Плевен ще се проведе от изпълнителя - Т-Системс, Унгария. Събитието е по повод стартирането на системата и ще се състои на 29 януари 2020 г., сряда, от 11.00 часа в Актовата зала на I етаж в сградата на Община Плевен.

       Електронната билетна система е по Проект № BG16RFOP001-1.007-0003-С01: „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Почетният консул на Йордания ще…

петък, 21 февруари 2020
214

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АВТОБУСИ ЩЕ СЕ ДВИЖАТ…

четвъртък, 20 февруари 2020
290

Стотици плевенчани сведоха глави пред…

сряда, 19 февруари 2020
196

160 години от създаването си…

вторник, 18 февруари 2020
516