ДЕКЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ГОСТУВАНЕ НА МАЛКИ КОЛЕДАРИ

927

ДЕКЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ГОСТУВАНЕ НА МАЛКИ КОЛЕДАРИ

Последната за годината редовна сесия на Общински съвет ще се проведе на 22 декември (сряда) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 27 точки. Съветниците ще бъдат поздравени от малки коледари от ДГ „Щастливо детство”, НУ „Христо Ботев” и СОУ „Ив. Вазов”.

Заседанието ще започне с предложение на кмета Георг Спартански за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Предвиждат се промени в размера на таксите, събирани от общинските кухни на територията на общината, таксите и цените на услугите, предоставяни от Регионалния исторически музей, Регионалния военноисторически музей, ХГ „Илия Бешков”, изменение на таксите, събирани от ОП „Акварел”. Съветниците ще гласуват последваща оценка на „План за развитие на Община Плевен за периода 2014 – 2020 г.“ (ОПР) и „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен за периода 2014 – 2020 г.“ (ИПГВР). Ще бъдат обсъдени предложения относно Програма за управление на отпадъците на Община Плевен за периода 2021 – 2028 г. и за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

 

Свалете в PDF