Д-р Янина Стефанова ще оглавява ДКЦ III до провеждане на конкурс

866

   Д-р Янина Стефанова – акушер-гинеколог в „Диагностично-консултативен център III – Плевен” ЕООД, беше избрана на извънредната сесия на Общински съвет – Плевен, за управител на дружеството до провеждането на конкурс. Според решението на съветниците досегашният управител д-р Красимир Трифонов се освобождава от длъжност, но не и от отговорност.

   До извънредното събиране на местния парламент се стигна, след като д-р Трифонов подаде  заявление в Агенцията по вписванията да бъде отписан като управител на ДКЦ III и Агенцията е направила исканите промени. На редовната сесия в края на м. октомври Общински съвет – Плевен, реши конкурсът за възлагане управлението на дружеството да се проведе на 18 декември 2017 г. Протоколът от конкурса трябва да се представи след това на заседание на местния парламент в края на м. декември, а изборът на управител следва да бъде утвърден на сесия през м. януари 2018 г.

Свалете в PDF