Читалищата да ползват безплатно общинските зали и намаляване таксата за детски ясли и градини гласуваха съветниците

324

       Няколко промени в Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината прие Общински съвет - Плевен. Първата от промените е поискана с писмо до общинска администрация от читалищата. Те настояват да бъдат добавени към категориите лица и организации, които могат да ползват безплатно зали - общинска собственост, за организираните от тях мероприятия. Мотивите са, че тези мероприятия не са платени, чрез тях не се реализира печалба, а публиката е предимно от ученици и пенсионери. С предложената промяна, която съветниците приеха, текстовете в Наредбата се синхронизират с тези в Закона за местните данъци и такси.

       Втората промяна бе поискана от групата общински съветници от БСП, които настояха месечната такса за посещение на детска ясла и градина да бъде намалена от сегашните 45 лв., на 25 лв. Искането бе подкрепено от съветниците от ГЕРБ, които предложиха такса от 30 лв. месечно, за която сума се съгласиха от БСП.

       „За” целия проект за решение с промените в Наредба № 17 гласуваха 24 общински съветници, „против” нямаше, а двама гласуваха „въздържал се”.

Свалете в PDF