ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН !

998

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН !
На 15 септември по дълголетна традиция стотици хиляди наши, български деца и младежи отново тръгват по най-важния път за всеки народ – пътя на образованието. Нека през новата учебна година да няма пандемии, да няма кризи и извънредни ситуации, нека сферата на образованието да не изпитва обичайните трудности, съпътстващи почти всяка учебна година. Нека българските учители да бъдат удовлетворени от своя труд и от оценката на обществото за него, децата да са мотивирани и убедени във важността на знанията за бъдещото им житейско и професионално бъдеще, за изграждането им като личности , а родителите да са спокойни за здравето, сигурността и добрата подготовка на своите деца в училище.
Иска ми се денят 15-и септември да бъде слънчев и в прекия, и в преносния смисъл на думата, да бъде оптимистичен, да бъде изпълнен с много радост и с нови надежди! Радвам се, че с всяка изминала година стойността на учителския труд и оценката за него в очите на обществото и на отговорните за това институции на държавно и общинско ниво се повишава и намира и своя материален израз. Без добре стимулирани учители, които да изпълняват с ангажимент и с любов отговорната си мисия, е невъзможно да се очакват и добри резултати.
Пожелавам на всички - учители, ученици, родители, да бъдат здрави, трудностите, съпътстващи учебния процес, да бъдат преодолявани с лекота, а всички институции да работим в синхрон, за да можем да се поздравим в края на учебната година с високи резултати не само на матури и оценявания за съответната степен на образование, а да знаем, че подготвяме бъдещето на България по един достоен начин!
Нека бъде слънчево-усмихнат денят, нека да има много цветя и весело настроение, нека е на добър час и да върви по вода на всички, пожелавам ви го от сърце!
Свалете в PDF