Бюджет`2017 влиза за обсъждане на януарската сесия

2941

Бюджет`2017 влиза за обсъждане на януарската сесия

   Двадесет и шест точки включва предварителният дневен ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 26 януари (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. На първата за годината сесия ще бъде обсъден бюджетът на Община Плевен за 2017 година. Съветниците ще гласуват предложения за приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален военноисторически музей – Плевен, изменение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на община Плевен и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на Община Плевен за 2017 година. Ще бъде разгледано и предложение относно приемане на нова Структура на администрацията на Община Плевен.

Свалете в PDF