Бойка Пъшева, новоизбраният кмет на Бохот, положи клетва

1099

       Новоизбраният кмет на кметство Бохот Бойка Пъшева встъпи официално в длъжност, след като положи клетва на 08 октомври 2020 г. пред Общински съвет - Плевен. Това стана на насрочено заседание на местния парламент на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №297-МИ/27.09.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен, с което бяха обявени окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Бохот в община Плевен на 27 септември 2020 г.

       „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от кметството и да работя за тяхното благоденствие”, се закле Бойка Пъшева и подписа клетвения лист.

Свалете в PDF