Анкетирани плевенчани посочиха техническата инфраструктура като най-важен приоритет през следващите години

663

       Като част от действията на Община Плевен за разработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 се проведе присъствено анкетиране на над 500 жители за дефиниране на приоритетни направления за действие и проектни идеи, които да бъдат включени в Плана.

       Като следваща стъпка от разработване на Плана за интегрирано развитие на общината предстои през следващите 2 месеца да се проведат срещи с представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрацията, за да се продължи процесът по идентифициране конкретни проектни идеи за развитието на града и общината. В зависимост от епидемиологичната обстановка предстоящите срещи могат да бъдат присъствени или дистанционни/онлайн.

       На страницата на Общината ще бъде публикувана форма за набиране на проектни предложения в различни области на развитие.

       Община Плевен иска да чуе гласа на гражданите, разчита на сътрудничеството им и благодари за съдействието!

       Представяне на резултатите от присъственото анкетиране може да намерите в прикачения файл. 

Свалете в PDF