АНКЕТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

1972

            Уважаеми граждани на община Плевен,

   В изпълнение на Закона за регионалното развитие  започна разработването на План за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Този план определя основните приоритети в развитието на общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране с европейски средства, средства от общинския бюджет и други източници.

      Проучването сред гражданите е важна стъпка в стартиралата процедура за разработването на План за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027 г. (ПИРО). За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места на нейна територия, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране е съществено Вашето участие в разработването на стратегическия документ. Една от формите на  участие е чрез представяне на Ваши идеи и предложения  за приоритетни проекти, които биха направили общината по-добро място за живот и бизнес.

    Това може да стане след попълване на настоящата анкета/фиш за набиране на проектни предложения и/или идеи в различни области от развитието на общината:

https://www.questionpro.com/t/AP85TZjH6J

Свалете в PDF