Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с удължаване на противоепидемичните мерки до 31 януари 2021 год.

2123

       Изпълняващият длъжността Кмет на Община Плевен, Милен Яков издаде заповед, според която срокът на действие на въведените на територията на община Плевен противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса се удължава за периода до 31.01.2021 г. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ  Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН. От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли на територията на община Плевен.

       Заповедта може да прочетете в прикачения файл.

Свалете в PDF