ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

1905

       Във връзка с промяна на наложените заради разпространението на коронавирус мерки, кметът на Община Плевен издаде заповед за това. В издадената Заповед № РД – 10-514/07.05.2021 г. е записано, че в Раздел І от Заповед № РД-10-503 от 29.04.2021 г., т. 6 се отменя. Въпросната точка гласеше: „6. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека на територията на община Плевен“.

 

Свалете в PDF