ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ГРАДСКИ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛЕВЕН

2366

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ГРАДСКИ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛЕВЕН

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед относно организацията за посещения на градски паркове и градини на територията на град Плевен.

     В заповедта се посочва:

          І. Определям следната организация за посещения на градски паркове и градини на територията на град Плевен:

             1. ГРАДСКА ГРАДИНА:

            а) вход-изход: всички входове;

            б) маршрут: всички алеи.

            2. ПАРК „ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ”:

            а) вход-изход: всички входове;

            б) маршрут: всички алеи.

            3. ПАРК „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ”:

            а) вход-изход: паркинг на Панорама „Плевенска епопея 1877” и централния вход от Мемориал „Майка България”;

            б) маршрут: само централната алея (централен вход- Братска могила Костница-„Плевенска епопея 1877” и обратно).

            4. ПАРК „КАЙЛЪКА”:

            а) вход-изход: вход на парк „Кайлъка” от паркинга/обръщало на тролейбусния транспорт/ и вход срещу ресторант „Двете сърнета”;

            б) маршрут: паркинг/обръщало на тролейбусния транспорт  - Криви огледала – езеро – баскетболна площадка до тенис кортовете и обратно.

            ІІ. При посещенията на парковете и Градската градина стриктно да се спазват противоепидемичните мерки, указани в Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както следва:

            1. носенето на предпазни маски;

            2. спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

            3. влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

            4. използване на указаните маршрути за разходка;

            5. забрана за употреба на алкохол;

            6. избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

            7. съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

            ІІІ. Посещенията на Градската градина и парковете се разрешава само на следните лица:

            1. Деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден.

            2. Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч. всеки ден.

       Заповедта може да видите в прикачения файл.

 

Свалете в PDF