ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОТ 11.02.2022 Г.

2605

 Считано от 11.02.2022 г. до 21.02.2022 г. включително, се преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност  в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Плевен. 

   Пълният текст на заповедта  прочетете в прикачения файл:

Файлове:

zapoved-RZI-10.02_.22_.pdf zapoved-RZI-10.02_.22_.pdf
Свалете в PDF