ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН ЗА ОТМЯНА НА ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 21.02.2022 Г.

1977

 С настоящата заповед, считано от 21.02.2022 г. се отменя  Заповед № РД-01-50/03.02.2022 г. за противоепидемични мерки на територията на област Плевен на директора на РЗИ-Плевен.

Пълният текст на заповедта  прочетете в прикачения файл:

 

 

Файлове:

zapoved-RZI-16.02_.22_.pdf zapoved-RZI-16.02_.22_.pdf
Свалете в PDF