Възстановява се дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания и на пазара за коли

1715

Възстановява се дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания и на пазара за коли

       На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, в изпълнение на временните противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, и като взе предвид подобрената епидемична ситуация в страната, кметът на Община Плевен издаде заповед, с която, считано от 14.06.2021 г., се възстановява дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите на територията на община Плевен. Дейността трябва да се осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

       Считано от 20.06.2021 г. се възстановява и функционирането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил“ пред входа на стадион „Плевен“. Изпълнителният директор на „Тибор“ ЕАД трябва да създаде организация за еднопосочно движение в обекта и осигуряване на дистанция от 1.5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице.

       Пълният текст на заповедта може да прочетете в прикачения файл.

Свалете в PDF