Търговските центрове отварят отново, културни мероприятия ще се провеждат при 30 % заетост на местата

2060

Търговските центрове отварят отново, културни мероприятия ще се провеждат при 30 % заетост на местата

       Променят се част от противоепидемичните мерки, които са в сила за територията на област Плевен след проведено днес извънредно заседание на Областния кризисен щаб за борба с COVID-19. Мерките са разписани в Заповед на Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена към 14.03.2021 г. 14-дневна заболеваемост над 633.50 на 100 000 население за последните две седмици на територията на област Плевен, заповедта гласи:

Изменям и допълвам Заповед №РД-01-90/10.03.2021 г., както следва:

   1.Точка 2 се изменя така:

„Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, с изключение на следните дейности:

а/индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

б/олимпиади и състезания, когато не могат да се провеждат от разстояние в електронна среда;“

   2.Точка 8 се изменя така:

„Допускат се посещение в търговските центрове МОЛ при спазване на следната организация на работа:

а/организиране на дейността по начин, който предотвратява струпването на хора в общите части и търговските обекти;

б/осигуряване на пропускателни пунктове;

в/увеличаване броя на охранителите,

г/ограничаване достъпа до местата за сядане и отдих;

д/намаляване на 50 % на местата за хранене на фуудкорт;

е/носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите на търговските центрове;

ж/извършване на учестена дезинфекция по график в общите части и обектите в търговските центрове, съгласно препоръки на Министерство на здравеопазването;

з/при необходимост увеличаване броя на служителите от почистващата фирма, отговаряща за извършваната дезинфекция;

и/осигуряване на дезинфектанти на всеки вход и на всяко ниво на търговските центрове;

й/малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник попечител или друго пълнолетно лице;

к/преустановява се работата след 20:00 часа в търговските центрове.“

  1. Точка 9 се изменя така:

„Културни и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най – малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.“

Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 17.03.2021 г.

Заповедта на Директора на РЗИ – Плевен може да прочетете в прикачения файл.

Файлове:

zapoved RZI16.03_.21_.pdf zapoved RZI16.03_.21_.pdf
Свалете в PDF