От 31 май се допуска присъственото обучение на всички ученици

1912

От  31 май се разрешава присъствен учебен процес на всички ученици. Това гласи Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г., издадена днес от Министъра на здравеопазването.

От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.

С пълния текст на Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. може да се запознаете в прикачения файл.

Свалете в PDF