От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват „коридор“ за пазаруване на възрастни в часовия диапазон от 8.30 до 10.30 ч.

1736

       От 1 май 2021 г., събота, отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват „коридор“ за пазаруване на възрастни хора в часовия диапазон от 8.30 ч. до 10.30 ч. Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед, издадена днес, 29 април.

       През месец май присъственият учебен процес на учениците от 5-и до 12-и клас ще се осъществява при спазването на графика:

       а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

       б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

       в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

       Графикът не се отнася за учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

       От началото на месец май спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска за провеждането на спортни състезания на открито, с публика – при заемане на 30 % от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице.

       Със същата заповед е отменено ограничението за работа на заведенията за хранене и развлечения в часовия диапазон между 06.00 - 23.00 часа.

       Пълният текст на Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. може да прочетете в прикачения файл.

 

Свалете в PDF