Община Плевен е в помощ на възрастни и хора с увреждания и по време на извънредната епидемична обстановка

2500

Община Плевен е в помощ на възрастни и хора с увреждания и по време на извънредната епидемична обстановка

       Във връзка с мерките за ограничаване разпространението на вируса COVID-19 Община Плевен чрез реализирането на проект BG05M9OP001-2.101-0060-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Компонент 3 има създадена организация за:

 • Закупуване и доставка на храна и хранителни продукти;
 • Закупуване и доставка на продукти от първа необходимост;
 • Закупуване и доставка на лекарства;
 • Заплащане на битови сметки;
 • Неотложни административни услуги.

       Лицата, които могат да се възползват от услугата, са:

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск. Това са лица, които са:
 • в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим самостоятелен живот;
 • лицата или членове на семействата им са поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/-ни родител/-и с дете/-ца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата сами.

Заявки се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

За град Плевен заявки ще се приемат на телефони:

064/610-113 и 064/610-114

За населените места в община Плевен заявки ще се приемат на телефон 064/800-011. Приетите заявки ще се предоставят на назначените по места доставчици за изпълнение. Заявки от малките населени места могат да бъдат приемани и от местните доставчици.

ВСИЧКИ ЗАЯВКИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Файлове:

proekt Grija.doc proekt Grija.doc
Свалете в PDF