Нови противоепидемични мерки са въведени в лечебните заведения

2170

Нови противоепидемични мерки са въведени в лечебните заведения

       Лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население преустановяват плановия прием и плановата оперативна дейност. Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10 % от общия брой легла, с които разполагат.

       В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност. Тези лечебни заведения са задължени да разкрият COVID структури с минимум 5 % от общия брой легла, с които разполагат.

       Забраната, съответно за планов прием и планова оперативна дейност, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение.

       Това нарежда Министърът на здравеопазването с издадена Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г., която влезе в сила от 25 октомври (неделя).

       В същата заповед се посочва още, че областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки.

        С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Свалете в PDF