Министър Ананиев издаде заповед за колективните и индивидуални спортни занимания

2440

Министър Ананиев издаде заповед за колективните и индивидуални спортни занимания

       Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде нова заповед днес, с която от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито без състезателен характер и без публика. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Тези занимания също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.

       Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито без състезателен характер и без публика.

       Изключение от забраната за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, като не се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

       Със заповедта се разрешават както провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ, така и провеждането на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.

       Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г., която отменя Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г., може да прочетете в прикачения файл.

Файлове:

zapoved na MZ-rd-01-272.pdf zapoved na MZ-rd-01-272.pdf
Свалете в PDF