Кметът Спартански издаде заповед с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Плевен

2007

Кметът Спартански издаде заповед с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Плевен

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде днес заповед № РД – 10-1061, с която се въвеждат противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Плевен. В заповедта е записано, че:  

       1. Провеждането на присъствени групови занятия в езиковите, образователните центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция;

       2. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала;

       3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението;

       4. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви);

       5. Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече от 50 % от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице;

       6. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси и уелнес центрове се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м;

       7. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни на територията на община Плевен се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки;

       8. Дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите да се осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки – спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице, като се допуска използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията;

         9. Изпълнителният директор на „Тибор“ ЕАД да създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между посетителите на Пазара за плодове и зеленчуци и Пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил” пред входа на стадион „Плевен”. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;

       10. Директорите на общинските предприятия и органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала да организират спазването на всички въведени от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки;

       11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и носенето на защитни маски за лице в съответния обект.  

Мерките влизат в сила от 16.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Пълният текст на заповедта може да прочетете в прикачения файл.

Свалете в PDF