Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за удължаване на противоепидемичните мерки на територията на общината във връзка с разпространението на COVID-19

1972

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за удължаване на противоепидемичните мерки на територията на общината във връзка с разпространението на COVID-19

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за удължаване на противоепидемичните мерки на територията на общината във връзка с разпространението на COVID-19 и на основание обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и Решение от 13.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Със заповедта се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. В т.8: „Преустановява се дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ЦОП и Център за ранна превенция на уврежданията”, думите „дейността на” се заменят с: „посещението на външни лица”.

       Заповедта може да видите в прикачения файл.

Свалете в PDF