СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2023 г.

607

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ,

Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен е 31 януари 2023 г. Внесените след тази дата заявления няма да бъдат разглеждани.
Съгласно чл.29, ал.1 от Наредба №33 на Общински съвет - Плевен клубовете, получили финансиране през 2022 г., трябва да представят в същия срок финансовите отчети за получените средства, както и годишен доклад за дейността на спортния клуб през 2022 г.
Наредба №33 е публикувана на интернет-страницата на Община Плевен в меню Дейности/Спорт/Нормативни документи.
https://www.pleven.bg/bg/normativni-dokumenti/naredba-33-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-na-teritoriyata-na-obshtina-plevenbg-1
За въпроси и уточнения можете да се обръщате към служителите от отдел „Спорт“ в Община Плевен на тел. 064/ 881 234 и 064/ 881 314.