СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2022Г.

1123

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ,

Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен за 2022г. е 31 януари 2022г. Внесените след срока заявления няма да бъдат разглеждани.
Съгласно чл.29, ал.1 от Наредба №33 на Общински съвет - Плевен клубовете, получили финансиране през 2021г, трябва да представят в същия срок финансовите отчети за получените средства, както и годишен отчет за дейността на спортния клуб през 2021г.
Наредба №33 е публикувана на интернет-страницата на Община Плевен в меню Дейности/Спорт/Нормативни документи.
https://www.pleven.bg/bg/normativni-dokumenti/naredba-33-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-na-teritoriyata-na-obshtina-plevenbg-1
За въпроси и уточнения можете да се обръщате към служителите от отдел „Спорт“ в Община Плевен на тел. 064/881 234 и 064/881 314.