СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КЛУБОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА № 33

1389

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ,

Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, съгласно чл. 8 и чл. 15 от Наредбата, е до 31 януари 2021г. Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба № 33 в същия срок трябва да бъдат представени и финансовите отчети за получените средства от клубовете, подпомагани през 2020г. По причина, че 31 януари 2021г. като ден от седмицата е неделя, което е официален неработен ден, то крайният срок за подаване на заявления и отчети за 2021г. е 1 февруари 2021г. включително.