Разпределение на финансовите средства, получени по единни разходни стандарти за функция "Образование" за 2024г., съгласно утвърдените формули

286