Разпределение на финансовите средства, получени по единни разходни стандарти за функция "Образование" за 2023г., съгласно утвърдените формули

523