Разпределение на финансовите средства, получени по единни разходни стандарти за функция "Образование" за 2021 г., съгласно утвърдените формули

1296