Разпределение на финансовите средства, получени по единни разходни стандарти за функция "Образование" за 2020г., съгласно утвърдените формули

1741