Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново за учебната 2024-2025г.

700