Нормативни документи и съобщения

Конкурсна процедура 33.21-2022 на ЦОИДУЕМ

760

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022…