Нормативни документи

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2023 г.

355

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2022Г.

845

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КЛУБОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА № 33

1124

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ДЕЦА И УЧАЩИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2372