2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

1384