МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

44604 ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ЛОКАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, В ЗОНА ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

1531    Е-услуга

Услуга: 44604 Издаване на карта за локално паркиране на ППС по местоживеене, в зона за почасово платено паркиране    На основание на: Глава седма, Раздел II.4. „Режим на локално паркиране по местоживеене“ от Наредба…