Местни данъци и такси

Адрес: гр.Плевен, ул. "П.Р.Славейков" №21, първи етаж

e-mail: mdt@pleven.bg

 

Телефони за контакт:

 

064 889 488 - Директор

 

064 889 464, 472 - Ръководител "Салон за обслужване на клиенти"

 

064 889 459, 458, 463, 462, 456, 457 - "Салон за обслужване на клиенти"

 

064 889 480 - Ръководител "Ревизии, проверки и събиране"

 

064 889 477, 479, 481 - "Ревизии, проверки и събиране"

 

064 889 460, 461 – Счетоводство

 

064 889 468 – Деловодство

 

Работно време:

в работни дни от от 8,30ч. до 16,30ч.

Действащи ставки

Банкова сметка

Съобщения по ДОПК

Проверка и плащане на данъци

Данъчни декларации