Културен календар

Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен

2735

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА  СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ             Чл. 1.  С този Правилник се…

Раздел ІІ Културни събития с национално и международно значение 2019

4952

1. 60 години от създаването на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – м.юни – септември. - Издаване историята на ансамбъла - Юбилеен концерт - Съвместен концерт с ансамбъл „Тракия”                             …

Раздел І Традиционни и протоколни прояви 2019

4102

1. Ритуал Богоявление – 6 януари                             2. Ритуал 146 години от обесването на Васил Левски  19 февруари, Пред паметника на Васил Левски   3.…

Правилник за кандидатстване по раздел III от Културен календар 2017 г.

2116

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА  СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ               Чл. 1.  С този Правилник…