Раздел ІІ Културни събития с национално и международно значение

869

1. VIIІ - ми Национален конкурс за нова българска драматургия „Иван Радоев” - м. март

 

2. Национален конкурс за детска рисунка „Освобождението” – м. март

 

3. Гостуваща изложба на художника Цезар Радецки - внук на Адмирал Радецки -  м. май

 

4. Нощ в музея - в навечерието на 15-ти май – Празникът на Плевен

 

5. Рок фестивал, посветен на 140 годишнината от Плевенската епопея – м. юни - юли

                                     

6. Преглед на духовите оркестри от побратимените на Плевен градове – м. юни

 

7. Участие на Северняшки ансамбъл в Дните на българската култура в Охрид– 5-8 юни

 

8. Есенен джаз фестивал - м. септември

 

9. Международен пленер по скулптура – м. септември

 

10. 70 години от създаването на представителство СБХ – Плевен - м. октомври

 

11. Национален конкурс за акомпанятори – м. октомври

 

12. VI – ти Национален литературен конкурс „Петър Ковачев”- м. декември

 

13. Издаване на книгата „Вечност. Поручик Николай Пушкаров” по повод честванията на 100 годишнината от Дойранската епопея