Решение за избор на концесионер за обект в с. Гривица: „Извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечения в парк Гривица – с. Гривица“

1641