Решение №377/27.10.2016г. Относно: Приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1496/02.10.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост

3033