Предизвестие за прекратяване изх.№ДИР-157/18.12.2019 г. на концесия на язовир "Бохот-2", с. Бохот до концесионера "Аквамакс" ЕООД

1864