Покана до наследниците на концесионера относно продължаване на търговска дейност по реда на чл.157, ал.1 от Търговския закон, изпълнение на основни задължения и предписания на контролни органи по Договор ИРК-1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия,

756

Файлове:

Kontsesia Bohot 1.pdf Kontsesia Bohot 1.pdf