Концесии

До Маргарита Тодорова Петрова-Македонска Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД

2159

До Маргарита Тодорова Петрова-Македонска Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД, ЕИК: 200825878 Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №69, ет.3, ап.6   На Ваше писмо вх.№ ДИР-1871 / 18.12.2012 год.   Относно: Искане за предоставяне на разяснения…

Относно: язовир ”Бохот-4”,съставляващ имот № 000212 с площ 52.907 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Карабаша”.

2351

Относно: язовир ”Бохот-4”,съставляващ имот № 000212 с площ 52.907 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Карабаша”. В изпълнение на Решение № 375 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Славяново-1”,съставляващ имот № 17081 с площ 176.168 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Под село”.

2053

Относно: Язовир ”Славяново-1”,съставляващ имот № 17081 с площ 176.168 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Под село”. В изпълнение на Решение № 366 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Славяново-3”, съставляващ имот № 300081 с площ 86.985 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Куртовец”.

1989

Относно: Язовир ”Славяново-3”, съставляващ имот № 300081 с площ 86.985 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Куртовец”. В изпълнение на Решение № 367 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Славяново-4”, съставляващ имот № 192091 с площ 267.110 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Церовода”.

2151

Относно: Язовир ”Славяново-4”, съставляващ имот № 192091 с площ 267.110 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Церовода”. В изпълнение на Решение № 368 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир с обща площ 59,444 дка, находящ се в землищата на две села в Община Плевен - част от него, съставляваща имот № 000081, с площ 54. 345 дка - в землището на с. Бръшляница, в местността “Байнова могила” и друга, по-малка част, съставляваща им

2192

Относно: Язовир с обща площ 59,444 дка, находящ се в землищата на две села в Община Плевен - част от него, съставляваща имот № 000081, с площ 54. 345 дка - в землището на с. Бръшляница, в местността “Байнова могила” и друга, по-малка…

Относно: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523, Община Плевен, находящ се в местността “Сини вир”.

2251

Относно: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523, Община Плевен, находящ се в местността “Сини вир”. В изпълнение на Решение № 370 гр. Плевен от 05.12.2012 г.,…

Относно: Язовир ”Тученица-2”,съставляващ имот № 000011 с площ 67.436 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523,Община Плевен, находящ се в местността “Кукушина”.

2191

Относно: Язовир ”Тученица-2”,съставляващ имот № 000011 с площ 67.436 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523,Община Плевен, находящ се в местността “Кукушина”. В изпълнение на Решение № 371 гр. Плевен от 05.12.2012 г.,…

Относно: Язовир ”Пелишат”,съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка по плана на землището на село Пелишат, ЕКАТТЕ 55765,Община Плевен, находящ се в местността “Чакърска воденица”.

2281

Относно: Язовир ”Пелишат”,съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка по плана на землището на село Пелишат, ЕКАТТЕ 55765,Община Плевен, находящ се в местността “Чакърска воденица”. В изпълнение на Решение № 372 гр. Плевен от 05.12.2012…

Относно: Язовир ”Бохот- 1”,съставляващ имот № 000234 с площ 119.837 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Печеняка”.

2456

Относно: Язовир ”Бохот- 1”,съставляващ имот № 000234 с площ 119.837 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Печеняка”. В изпълнение на Решение № 373 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Бохот-2”,съставляващ имот № 000058 с площ 62.943 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Салийца”.

2278

Относно: Язовир ”Бохот-2”,съставляващ имот № 000058 с площ 62.943 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Салийца”. В изпълнение на Решение № 374 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир, съставляващ имот № 000639 с площ 133,318 дка по плана на землището на село Мечка, ЕКАТТЕ 47963,Община Плевен, находящ се в местността “Шумата”

2159

Относно: Язовир, съставляващ имот № 000639 с площ 133,318  дка по плана на землището на село Мечка, ЕКАТТЕ 47963,Община Плевен, находящ се в местността “Шумата” В изпълнение на Решение № 376 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави следното…