Концесии

Относно: Язовир ”Славяново-4”, съставляващ имот № 192091 с площ 267.110 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Церовода”.

863

Относно: Язовир ”Славяново-4”, съставляващ имот № 192091 с площ 267.110 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Церовода”. В изпълнение на Решение № 368 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир с обща площ 59,444 дка, находящ се в землищата на две села в Община Плевен - част от него, съставляваща имот № 000081, с площ 54. 345 дка - в землището на с. Бръшляница, в местността “Байнова могила” и друга, по-малка част, съставляваща им

843

Относно: Язовир с обща площ 59,444 дка, находящ се в землищата на две села в Община Плевен - част от него, съставляваща имот № 000081, с площ 54. 345 дка - в землището на с. Бръшляница, в местността “Байнова могила” и друга, по-малка…

Относно: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523, Община Плевен, находящ се в местността “Сини вир”.

915

Относно: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523, Община Плевен, находящ се в местността “Сини вир”. В изпълнение на Решение № 370 гр. Плевен от 05.12.2012 г.,…

Относно: Язовир ”Тученица-2”,съставляващ имот № 000011 с площ 67.436 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523,Община Плевен, находящ се в местността “Кукушина”.

911

Относно: Язовир ”Тученица-2”,съставляващ имот № 000011 с площ 67.436 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523,Община Плевен, находящ се в местността “Кукушина”. В изпълнение на Решение № 371 гр. Плевен от 05.12.2012 г.,…

Относно: Язовир ”Пелишат”,съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка по плана на землището на село Пелишат, ЕКАТТЕ 55765,Община Плевен, находящ се в местността “Чакърска воденица”.

906

Относно: Язовир ”Пелишат”,съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка по плана на землището на село Пелишат, ЕКАТТЕ 55765,Община Плевен, находящ се в местността “Чакърска воденица”. В изпълнение на Решение № 372 гр. Плевен от 05.12.2012…

Относно: Язовир ”Бохот- 1”,съставляващ имот № 000234 с площ 119.837 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Печеняка”.

945

Относно: Язовир ”Бохот- 1”,съставляващ имот № 000234 с площ 119.837 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Печеняка”. В изпълнение на Решение № 373 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Бохот-2”,съставляващ имот № 000058 с площ 62.943 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Салийца”.

937

Относно: Язовир ”Бохот-2”,съставляващ имот № 000058 с площ 62.943 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Салийца”. В изпълнение на Решение № 374 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир, съставляващ имот № 000639 с площ 133,318 дка по плана на землището на село Мечка, ЕКАТТЕ 47963,Община Плевен, находящ се в местността “Шумата”

876

Относно: Язовир, съставляващ имот № 000639 с площ 133,318  дка по плана на землището на село Мечка, ЕКАТТЕ 47963,Община Плевен, находящ се в местността “Шумата” В изпълнение на Решение № 376 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави следното…

Относно: Язовир ”Николаево-1”,съставляващ имот № 000222 с площ 126.793 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, Община Плевен, находящ се в местността “Сокьовското”.

911

Относно: Язовир ”Николаево-1”,съставляващ имот № 000222 с площ 126.793 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, Община Плевен, находящ се в местността “Сокьовското”. В изпълнение на Решение № 377 гр. Плевен от 05.12.2012…

Относно: Язовир ”Николаево-2”, съставляващ имот № 000233 с площ 217.202 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, Община Плевен, находящ се в местността “Летовището”.

869

Относно: Язовир ”Николаево-2”, съставляващ имот № 000233 с площ 217.202 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, Община Плевен, находящ се в местността “Летовището”. В изпълнение на Решение № 378 гр. Плевен от 05.12.2012…

Относно: Язовир ”Николаево-3”, съставляващ имот № 000189 с площ 36,875 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620,Община Плевен, находящ се в местността “Кокошарника”.

905

Относно: Язовир ”Николаево-3”, съставляващ имот № 000189 с площ 36,875 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620,Община Плевен, находящ се в местността “Кокошарника”. В изпълнение на Решение № 379 гр. Плевен от 05.12.2012…

Относно: Язовир ”Николаево-5”, съставляващ имот № 000190 с площ 118.600 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, Община Плевен, находящ се в местността “Тенекиен хан”.

872

Относно: Язовир ”Николаево-5”, съставляващ имот № 000190 с площ 118.600 дка по плана на землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, Община Плевен, находящ се в местността “Тенекиен хан”. В изпълнение на Решение № 380 гр. Плевен от 05.12.2012…