Концесии

Концесия за услуга с предмет: „ Реконструкция, управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Бохот, местността ”Карабаша”, собственост на Община Плевен ”

2893

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1570 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

Управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Радишево, местността ”Исиновец”

2131

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1559 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

Обект на концесията: Язовир, съставляващ имот № 000639 с площ 133,318 дка по плана на землището на село Мечка

2101

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия: 1.Обект на…

Обект на концесията: Язовир ”Николаево-3”, съставляващ имот № 000189 с площ 36,875 дка по плана на землището на село Николаево

2232

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

Обект на концесията: Язовир ”Николаево-5”, съставляващ имот № 000190 с площ 118.600 дка по плана на землището на село Николаево

2067

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:   1.Обект…

Обект на концесията: Язовир ”Пелишат”,съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка по плана на землището на село Пелишат

2194

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

Обект на концесията: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица

2162

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите    СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

Обект на концесията: Язовир ”Тученица-2”,съставляващ имот № 000011 с площ 67.436 дка по плана на землището на село Тученица

2004

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - с.Беглеж, местността ” Горна елия”

2117

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1571 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - с. Бохот, местността ” Салийца”

2101

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1571 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - гр.Славяново, местността ” Церовода”

2256

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1554 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - с. Бохот, местността ” Печеняка”

2539

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1573 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…