Концесии

Обект на концесията: Язовир ”Пелишат”,съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка по плана на землището на село Пелишат

694

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

Обект на концесията: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица

691

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите    СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

Обект на концесията: Язовир ”Тученица-2”,съставляващ имот № 000011 с площ 67.436 дка по плана на землището на село Тученица

694

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   СЪОБЩАВА за процедура за предоставяне на концесия:  1.Обект…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - с.Беглеж, местността ” Горна елия”

639

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1571 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - с. Бохот, местността ” Салийца”

691

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1571 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - гр.Славяново, местността ” Церовода”

822

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1554 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК - с. Бохот, местността ” Печеняка”

701

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК   Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1573 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:…

До Маргарита Тодорова Петрова-Македонска Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД

714

До Маргарита Тодорова Петрова-Македонска Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД, ЕИК: 200825878 Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №69, ет.3, ап.6   На Ваше писмо вх.№ ДИР-1871 / 18.12.2012 год.   Относно: Искане за предоставяне на разяснения…

Относно: язовир ”Бохот-4”,съставляващ имот № 000212 с площ 52.907 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Карабаша”.

801

Относно: язовир ”Бохот-4”,съставляващ имот № 000212 с площ 52.907 дка по плана на землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921,Община Плевен, находящ се в местността “Карабаша”. В изпълнение на Решение № 375 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Славяново-1”,съставляващ имот № 17081 с площ 176.168 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Под село”.

659

Относно: Язовир ”Славяново-1”,съставляващ имот № 17081 с площ 176.168 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Под село”. В изпълнение на Решение № 366 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Славяново-3”, съставляващ имот № 300081 с площ 86.985 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Куртовец”.

638

Относно: Язовир ”Славяново-3”, съставляващ имот № 300081 с площ 86.985 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Куртовец”. В изпълнение на Решение № 367 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…

Относно: Язовир ”Славяново-4”, съставляващ имот № 192091 с площ 267.110 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Церовода”.

731

Относно: Язовир ”Славяново-4”, съставляващ имот № 192091 с площ 267.110 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Церовода”. В изпълнение на Решение № 368 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави…