Концесии

Концесия: „Извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечения в парк Гривица – с. Гривица“

2103

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ (НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ) за концесия без трансграничен интерес по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2 от Закона за…

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД

3296

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД,  със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр.Плевен 5800, Община Плевен, ул. ”Алеко Константинов” №5, ет.1, ап.2, представлявано…