Заповед №78 от 30.08.2017 г. на Директора на ОП УОЗГ за прекратяване на процедура за обект №17/2017

609