Конкурси

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР "БОХОТ-4", ПО ПЛАНА НА СЕЛО БОХОТ

591

В изпълнение на Заповед № РД 10-926/04.07.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР СЛАВЯНОВО-4 ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

573

В изпълнение на Заповед № РД 10-774/08.06.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публично оповестен конкурс чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…