Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №6/2021, землищa с. Коиловци и гр. Плевен

957

Файлове:

Zapoved_otkrivane.docx Zapoved_otkrivane.docx