ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на Православен параклис „св. вмчк Георги Победоносец” в УПИ X, стр. кв. 53, с. Ясен - 05.12.2017 г.

2677