Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места от община Плевен 2023 г. – 2027 г.

С П И С Ъ К

на Кметовете на Кметства от състава на Община Плевен

мандат 2023 – 2027 г.


Профил на купувача на Кметствата от Община Плевен
 

 

Населено място Кмет Електронна поща служебен телефон
1. БЕГЛЕЖ

Георги Христов Данов

beglezh@pleven.bg

0887/700 027

06519/3482; 06519/3468

 

2. БОХОТ

Бойка Любенова Пъшева

bohot@pleven.bg

063575/221 0884/573305

3. БРЕСТОВЕЦ

Радослав Петров Иванов

brestovets@pleven.bg 063571/365
4. БРЪШЛЯНИЦА

Цветан Първанов Господинов

brashlyanitsa@pleven.bg

06509/3901;06509/3899
0885/338 022

5. БУКОВЛЪК

Георги Колев Божинов

bukovlak@pleven.bg

0885/557292

6.

ВЪРБИЦА

Красимир Йорданов Маринов

varbitsa@pleven.bg

0882/480407; 0884/693530

7. ГОРТАЛОВО Пламен Красимиров Петков gortalovo@pleven.bg 063579/272
8. ГРИВИЦА

Петър Асенов Георгиев

grivitsa@pleven.bg

063561/400

9. ДИСЕВИЦА

Пламен Симеонов Бешков

disevitsa@pleven.bg

063573/267

10. КОИЛОВЦИ

Мирослав Володиев Илиев

koilovtsi@pleven.bg

06529/22-22
0889/106111

11. КЪШИН Пламен Дачев Петков kashin@pleven.bg 063571/729
12. МЕЧКА

Кирил Антимов Кирилов

mechka@pleven.bg

063565/222

13. НИКОЛАЕВО Петър Георгиев Мончев nikolaevo@pleven.bg 06520/2271
14. ОПАНЕЦ

Тихомир Маринов Георгиев

opanets@pleven.bg

0885/266230

15. ПЕЛИШАТ

Петър Митков Георгиев

pelishat@pleven.bg 065098/579
065098/619
16.

ПЛЕВЕН

д-р Валентин Христов

mayor@pleven.bg

064/881206

064/881242

17.

РАДИШЕВО

Поля Миткова Петкова

radishevo@pleven.bg 063560/222
18. РАЛЕВО Асен Георгиев Гетов ralevo@pleven.bg 063579/228
19. СЛАВЯНОВО

Румен Савев Моцев

slavyanovo@pleven.bg

06515 /2008

20. ТОДОРОВО Бисер Ивайлов Петров todorovo@pleven.bg 06357/4234
21. ТУЧЕНИЦА Наталия Кръстева Тодорова tuchenitsa@pleven.bg 063576/222
22. ТЪРНЕНЕ

Светла Валериева Георгиева

tarnene@pleven.bg

063573/336

23. ЯСЕН

Мариана Димитрова Иванова

yasen@pleven.bg

06357/2014

0884/388780


С П И С Ъ К

на Кметските наместници от състава на Община Плевен

 

1. КЪРТОЖАБЕНЕ  Стефан Теодосиев Симеонов kartozhabene@pleven.bg

063573/577

0876/252824

2. ЛАСКАР Валя Русанова Донева laskar@pleven.bg 0879/911 304